Regulamin konkursu Wirtuozi V4+ Muzykujemy w tym samym języku.

Termin składania wniosków: 7 czerwca!

Warunki uczestnictwa:

1. Kandydaci mogą zgłosić do konkursu wyłącznie produkcje indywidualne.

2. W konkursie można wziąć udział prezentując dowolnie wybrany utwór kompozytora muzyki klasycznej. Długość utworu powinna wynosić co najmniej dwie minuty i najwyżej pięć minut.

Wskazówka: kandydat powinien wybrać dzieło, które prezentuje jego zdolności techniczne i wrażliwość muzyczną.

3. Lista instrumentów zaakceptowanych przez program:

– instrumenty strunowe szarpane i klawiszowe: fortepian, klawesyn, harfa, akordeon, gitara

– instrumenty smyczkowe: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas

– Instrumenty dęte drewniane: flet, flet prosty, klarnet, obój, fagot, saksofon

– instrumenty dęte blaszane: trąbka, puzon, tuba, sakshorn tenorowy, waltornia

– instrumenty perkusyjne: ksylofon, marimba, cymbały

4. Uczestnicy mogą mieć od 6 do 18 lat (zgłaszający się nie mogą mieć ukończonych 19 lat w chwili rejestracji).

5. Do konkursu mogą również przystąpić uczestnicy poprzednich sezonów Wirtuozów, jeżeli nie przekroczyli jeszcze granicy wiekowej.

Rejestracja:

Zamiar wzięcia udziału należy zgłosić online na stronie internetowej www.virtuozok.hu , w przypadku, jeżeli zgłaszający się nie ukończył jeszcze 18. roku życia konieczna jest zgoda rodziców. Po wypełnieniu ankiety kandydat powinien przesłać wideo z wykonanym przez niego utworem muzycznym oraz przedstawić się w kilku zdaniach. (W prezentacji należy krótko odpowiedzieć na następujące pytania: Dlaczego ważna jest dla niego muzyka poważna? Dlaczego chciałby wziąć udział w konkursie Wirtuozi?).

Przesłanie nagrania wideo jest obowiązkowe! Można także użyć nagrania z wcześniejszego występu, ale istotne jest, żeby nie było ono nagrane dawniej, niż przed 6 miesiącami.

Jakość obrazu i dźwięku przesłanego przez uczestnika nagrania wideo powinna być jak najlepsza z punktu widzenia oceny jego produkcji.

Jeżeli kandydat nie może dokonać rejestracji online, ma możliwość zgłoszenia się telefonicznie. Nasi koledzy oddzwonią w krótkim czasie.

Nasz numer telefonu: +36 20 399 6636

Formularz:

Wiek:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Adres zamieszkania:

Do której szkoły uczęszczasz?

Od kiedy zajmujesz się muzyką?

Na jakim instrumencie/instrumentach grasz? Jeżeli jesteś wokalistą, jakim głosem śpiewasz?

Czy masz w rodzinie muzyka?

Jakie jest twoje hobby?

Proces wybierania uczestników:

  1. Zgłoszenie jest dokoywane online, przez stronę www.virtuozok.hu. Nasi koledzy zadzwonią tylko do tych kandydatów, którzy na podstawie prezentacji wideo mają szansę być dopuszczeni do osobistego, wstępnego castingu Wirtuozów, tzw. „otwartego castingu”.
  2. Po zamknięciu etapu zbierania zgłoszeń, będą odbywać się wysłuchania indywidualne. Przeprowadzi je jury, w którym biorą udział producenci telewizyjni i profesjonaliści z dyplomem w zakresie muzyki klasycznej. Na tych castingach będą wykonywane nagrania obrazu i dźwięku.
  3. Dokładny przebieg programu i kraj goszczący Wirtuozów są w trakcie szczegółowych ustaleń, negocjacji.
  4. Zaplanowano zorganizowanie koncertu galowego przy współudziale zwycięskich Wirtuozów, międzynarodowych gwiazd, jury, jak również laureatów poprzednich edycji konkursu.

Lista krajów uczestników konkursu:

Węgry

Czechy

Polska

Słowacja

Chorwacja

Do konkursu mogą zgłaszać się ci muzycy klasyczni, którzy mieszkają na terytorium wymienionych powyżej krajów.

Nagrody:

W programie zostaną wyłonieni zwycięzcy z każdego kraju, oznacza to, że ogłosimy łącznie X laureatów konkursu.

Najwybitniejsi wirtuozi otrzymają nagrodę pieniężną, zapewnimy im wspólny występ z artystą o międzynarodowej sławie i nagranie płyty w ciągu 3 lat od zakończenia programu.

Zgodnie z planami program wyszukiwania talentów muzyki klasycznej pod tytułem „Wirtuozi V4+ gramy wspólnym językiem muzyki” pod koniec 2021 roku będzie pokazany wielokrotnie na wyznaczonych kanałach telewizyjnych krajów biorących w nim udział.

Firmy Művészeti Szilícium Völgy Kft., Virtuosos Holding Ltd. i Węgierski Oddział Virtuosos Holding, jako producenci programu zastrzegają sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu Konkursu oraz nagród!

Informacje dotyczące przetwarzania danych dostępne są w wersji online na stronie zgłoszenia do konkursu.