Pravidla soutěže Virtuosové V4 + hrajeme hudbu společným jazykem

"Pravidla soutěže Virtuosos V4 + We play the same language

Podmínky přihlášky:

Registrace:

Přihlášení www.virtuozok.hu se uskutečňuje na on-line platformě, v případě soutěžícího který nedovršil věku 18 let, se souhlasem rodiče. Po vyplnění dotazníku uchazeč musí nahrát i video o jím přednesené skladbě, respektive se musí v několika větách představit. (V představení lze poskytnout krátké odpovědi na následující otázky: Proč je pro něj důležitá vážná hudba? Proč se chce zúčastnit soutěže Virtuosos?)

Doručení video materiálu je povinné! Uchazeč může použít také nahrávku svého dřívějšího vystoupení, ale je důležité, že nesmí být starší než 6 měsíců.

Kvalita obrazu, ale zejména zvuku videa nahraného uchazečem musí být co nejvhodnější z hlediska posouzení produkce.

Kdo se nemůže zaregistrovat on-line, může zavolat na mobil Virtuosos. Naši kolegové, jakmile to bude možné, mu zavolají zpět.

Dotazník:

Věk:

Telefonní číslo:

E-mail:

Adresa trvalého bydliště:

Do které školy chodíš?

Odkdy hraješ na hudebním nástroji?

Na jakém nástroji nebo nástrojích hraješ? Pokud zpíváš, jaký druh hlasu máš?

Máš v rodině muzikanta?

Jaké máš hobby?

1. Soutěžící se mohou přihlásit pouze s individuálními produkcemi.

2. Do soutěže je možné se přihlásit volně zvolenou skladbou klasického hudebního skladatele. Délka skladby může být minimálně dvě, maximálně 6 minut.

Tip: Soutěžící může zvolit takové dílo, které reprezentuje jeho technické dovednosti a hudební cit.

3. Seznam hudebních nástrojů, povolených v relaci:

– smyčcové a klávesové nástroje: klavír, cembalo, harfa, harmonika, kytara

– strunné nástroje: housle, viola, violoncello, basa

– Dřevěné dechové nástroje: píšťala, flétna, klarinet, hoboj, fagot, saxofon

– Žesťové dechové nástroje: trubka, trombón, tuba, tenorový roh, lovecký roh

– bicí nástroje: xylofon, marimba, cimbál

4. Přihlásit se mohou soutěžící ve věku od 6 do 19-ti let (Přihlásit se mohou soutěžící ve věku od 6 do 19 let (před prosincem 2022 nesmí být účastníkům 19 let).

5. Mohou se přihlásit i soutěžící z předchozích ročníků Virtuosos, pokud jsou ještě v rámci věkového limitu.

Postup výběru:

  1. Žádost se podává online na www.virtuozok.hu. Naši kolegové zavolají pouze těm uchazečům, kteří na základě předběžného videa s představením mohou mít šanci dostat se do osobního, předběžného castingu Virtuosos, na tzv. „Open casting”.
  2. Po uzavření přihlášek proběhne otevřený casting, tj. výběrové, individuální přehrávky. Tu uskuteční porota složená z odborníků, která je tvořena z autorů televizních programů a z odborníků s klasickým hudebním vzděláním. Na tomto castingu se vyhotoví obrazový i zvukový záznam.
  3. O struktuře mezinárodní show po castingu a o zúčastněných zemích se jedná.
  4. Je naplánováno uspořádání závěrečného galaprogramu s účinkováním vítězných Virtuosos, světových hvězd, poroty, dále také vítězů předešlých ročníků.

Seznam zemí zúčastněných na soutěži:

Maďarsko

Česká Republika

Polsko

Slovensko

Slovinsko

Do soutěže se mohou přihlásit ti hudebníci klasické hudby, kteří v rámci své obvyklé životní situace žijí ve výše uvedených zemích.

Výhry:

Program bude mít z každé země jednoho vítěze, tj. celkem oznámíme X výherců.

Nejvíce vynikající Virtuosos získají peněžní odměnu, zajistíme jim společné vystoupení s mezinárodním umělcem a jednu nahrávku desky do 3 let po relaci.

Hledání talentů vážné hudby pod názvem Virtuosos V4+ muzicírujeme společným jazykem lze dle plánů sledovat na konci roku 2022 prostřednictvím vícero vysílání na jednom maďarském kanále a určených televizních kanálech zúčastněných států.

Művészeti Szilícium Völgy Kft., Virtuosos Holding Ltd. a Virtuosos Holding Magyarország Fióktelepe (Provoz v Maďarsku), jako výrobci programu si vyhrazují právo na změnu těchto Soutěžních pravidel, jakož i výher!

Informace pro zpracovávání osobních údajů najdete na on-line ploše pro přihlášení.