Obavijest o zaštiti i upravljanju podacima produkcije ‘Virtuozi V4+ sviramo na istom jeziku’

Obavijest o zaštiti i upravljanju podacima produkcije 'Virtuozi V4+ sviramo na istom jeziku'

Poštovani Virtuozi!

Ako još nisi navršio/navršila 18. godinu života, molimo da ovu obavijest proučite skupa sa svojim roditeljima, budući da smo tvoju prijavu u mogućnosti prihvatiti jedino ako su je oba tvoja roditelja odobrila i time prihvatila da sudjeluješ na preliminarnoj audiciji natjecanja.

Osim toga, obzirom da ste upravo Vi glavni sudionici produkcije „Virtuozi V4+ sviramo na istom jeziku” važno je da upoznate neke informacije o tome, na koji način se služimo vašim podacima te video zapisom koje ste nam dostavili.

Upravljanjem tih podataka cilj nam je odabir onih sudionika natjecanja, koji će se u konačnici predstaviti gledateljima. Osobni podaci osim toga potrebni su još i za snimanje produkcije te uređivanje finalnog predstavljanja. Pritome će biti snimljeni vaš glas, snimka ili primjerice priče i događaji koje ćete ispričati o sebi.

Natjecatelje će gledatelji putem televizijskih kanala moći pratiti u pet država, ali vaš portret ili ime, na primjer, mogu se koristiti i u promotivnim oglasima u okvirima same emisije. Reklame je moguće objavljivati i na društvenim stranicama a također i u novinama.

Bitno je isto dodati da je TV produkcija „Virtuozi V4+ sviramo na istom jeziku” zahtjevna te da iziskuje angažman mnoštva osoba. Brojni će stručnjaci sudjelovati u odabiru prijavljenih kandidata tijekom snimanja samoga natjecanja ili njegova prijenosa. O tome se možeš dodatno informirati u nastavku ovih obavijesti.

Osobne podatke čuvamo 5 godina. Razlog tomu je, što u slučaju da ove godine možda ne budeš uvršten/a izravno u emisiju, i mimo toga osiguramo mogućnost stupiti u kontakt s tobom u vezi organiziranja sličnih produkcija, te o tome te obavijestiti.

Tijekom upravljanja podacima u svemu ćemo nastojati udovoljiti tvojim potrebama. Sukladno tome slobodno
nam se obrati,

 • ako želiš saznati koji si video zapis preuzeo, ili kakav si odgovor dao na neko postavljeno pitanje,
 • ili ako želiš izmjenu u nekom od svojih odgovora, ili ako želiš preuzeti neki drugi video zapis,
 • ili ako se predomisliš te namjeravaš povući svoju prijavu.

Ukoliko u vezi upravljanja podataka imaš bilo kakvih pitanja, obrati nam se na sljedeću e-mail adresu:
virtuozok2021@virtuozok.hu.

Organizatori i produkcija „Virtuozi V4+ sviramo na istom jeziku” izrazito se odgovorno odnose prema zaštiti osobnih podataka te je za nas od iznimnoga značaja činjenica da našim aktivnostima u potpunosti udovoljimo zahtjevima zaštite osobnih podataka.

Cilj ovih Obavijesti o zaštiti podataka je pružanje informacija o upravljanju podataka vezano uz produkciju „Virtuozi V4+ sviramo na istom jeziku”, a sve u skladu s odredbama o zaštiti podataka opće uredbe br.[(EU) 2016/679, „GDPR„].

1. Upravljanje podacima u vezi odabira natjecatelja (casting)

1.1. Upravitelji podataka i subjekti upravljanih podataka. Tijekom upravljanja podacima u postupku odabira natjecatelja (casting) podacima će skupa upravljati sljedeći subjekti:

 • Művészeti Szilícium Völgy Kft. (sjedište: 2083 Solymár, Terstyánszky Ödön utca 14. e-mail adresa:
  virtuozok2022@virtuozok.hu);
 • Virtuosos Holding Ltd. (sjedište: Memery Crystal, 165, Fleet Street, London, England, EC4A 2DY. );

u daljnjem tekstu navedene tvrtke skupa: „Glavni organizatori”.

U slučaju upravljanja podacima vezano uz odabir natjecatelja (casting) upravitelji podataka biti će oni ugovorni partneri (individualni poduzetnici), koji raspolažu odgovarajućim stručnim vještinama potrebnim za odabir glazbenih talenata, odnosno onih kandidata koji su najprikladniji kada se radi o konceptu televizijske produkcije (u nastavku Glavni organizatori i ugovorni partneri skupa: Zajednički upravitelji podataka). Zaposlenici Zajedničkih upravitelja podataka u biti sudjeluju u donošenju odluke o tome, tko da od prijavljenih kandidata nastupi u projektu „Virtuozi V4+ sviramo na istom jeziku”.

Zajednički upravitelji podataka imaju pravo angažirati dodatne ugovorne partnere (upravitelje podataka) za aktivnosti vezane uz produkciju, pa tako napr.editiranje ili montiranje slike. Navedeni partneri u svrhu izvršenja svojih ugovorenih obveza također imaju pristup određenim osobnim podacima. Isti upravitelji podataka mogu postupati i djelovati isključivo prema nalozima Zajedničkih upravitelja podataka, dužni su poštivati obvezu čuvanja poslovnih tajni, te samostalno ne smiju koristiti osobne podatke.

1.2. Podaci kojima se upravlja. Upravljanjem podataka obuhvaćeni su sljedeći osobni podaci:

 • ime, prezime i životna dob kandidata, adresa kandidata,
 • telefonski broj kandidata, e-mail adresa (ako kandidat raspolaže takvim kontaktima),
 • ime i prezime staratelja (roditelj ili osoba koja ga zakonski zastupa), njegov telefonski broj (ako kandidat nije navršio 18. godinu starosti),
 • video snimka o glazbenoj produkciji podnositelja prijave,
 • uz video snimku navesti informacije, napr. zbog čega je podnositelju prijave važna ozbiljna glazba, zašto želi sudjelovati u natjecanju Virtuoza
 • koju školu pohađa podnositelj prijave,
 • koliko godina se bavi glazbom podnositelj prijave,
 • na kojem glazbalu ili glazbalima svira podnositelj prijave ili ako je pjevač, pjevački glas u modalnom
  registru,
 • ima li podnositelj prijave u svojoj obitelji glazbenika,
 • hobi podnositelja prijave,
 • mišljenje o podnositelju prijave u postupka odabira.

1.3. Korištenje podataka iz drugih izvora. Glavni organizatori s ciljem uspostavljanja kontakata s kandidatom (starateljem) imaju pravo koristiti i podatke onih kandidata koji su na drugi način stupili u kontakt s Glavnim organizatorima prijavljivanjem na njihove prethodne produkcije i prijave.

1.4. Svrha upravljanja podacima. Svrha upravljanja osobnim podacima je odabir natjecatelja, organiziranje open castinga i televizijskog castinga, njihova realizacija, odnosno uspostavljanje i održavanje kontakata s kandidatom (starateljem). Cilj korištenja podataka iz drugih izvora je slanje upita kandidatu (staratelju) želi li se kandidat (starateljevo dijete) prijaviti u produkciju „Virtuozi V4+ sviramo na istom jeziku”.

1.5. Rok upravljanja podacima. Glavni organizatori će osobne podatke čuvati 5 godina. Glavni organizatori su trajanje upravljanja podacima odredili prema načelu da ukoliko neki kandidat ne bude odabran za nastup u emisiji „Virtuozi V4+ sviramo na istom jeziku”, ali ako u nekom vremenu nakon toga Glavni organizatori iniciraju pokretanje nove emisije, koriste mogućnost povezivanja s kandidatom (starateljem)o tome, žele li se prijaviti na novu produkciju. Ugovorni partneri kao nositelji prava upravljanja podacima, pravom pristupa osobnim podacima raspolažu isključivo za razdoblje u kojemu se audicija (casting) ne zaključi.

1.6. Pravna osnova upravljanja podacima. Pravna osnova upravljanja podacima je opravdani interes Glavnih organizatora [GDPR članak 6. stavak (1) točka f)]. Opravdani interes Glavnih organizatora je da od prijavljenih u produkciju uđu najtalentiraniji, koji se u najvećoj mjeri uklapaju u koncept natjecanja „Virtuozi V4+ sviramo na istom jeziku”. Opravdani interes upravitelja podataka je da im za donošenje te odluke stoje na raspolaganju svi potrebni podaci i informacije. Opravdani interes Glavnih organizatora je također privući zanimanje za prijavu u emisiju „Virtuozi V4+ sviramo na istom jeziku” svih pojedinaca koji su prethodno već bili u doticaju s nekim od upravitelja podataka.

2. Upravljanje podacima u vezi televizijskog snimanja i televizijskog prijenosa natjecanja "Virtuozi V4+ sviramo na istom jeziku"

2.1. Upravljanje i obrada podataka. U vezi upravljanja podacima za potrebe televizijskog snimanja i televizijskog prijenosa natjecanja „Virtuozi V4+ sviramo na istom jeziku” za upravljanje podacima odgovaraju Glavni organizatori navedeni u točki 1.1.

Glavni organizatori u vezi proizvodnje emisije imaju pravo sklopiti ugovor s drugim ugovornim partnerima, koji će sudjelovati u pripremama, organiziranju snimanja, snimanju i uređivanju snimki, to jest u tome koje informacije, slike ili segmenti snimki će o natjecatelju biti uklopljeni u konačno predstavljanje. Spomenuti partneri radi izvršenja svojih ugovornih zadaća također mogu imati pristup određenim osobnim podacima. Takvim upraviteljima podacima dopušteno je postupati isključivo u skladu s uputama Glavnih organizatora i na njih se
odnosi obveza čuvanja tajni i nisu ovlašteni samostalno koristiti osobne podatke.

2.2. Ovlašteni za upravljanje podacima. Prijenos natjecanja „Virtuozi V4+ sviramo na istom jeziku” realizirati će se putem raznih televizijskih kanala:

 • U Mađarskoj putem kanala kojim upravlja Fond za potporu medijima i upravljanje imovinom istih;
 • U Češkoj Republici putem kanala koji sklopi ugovor s Glavnim organizatorima;
 • u Poljskoj putem kanala koji o tome sklopi ugovor s Glavnim organizatorima;
 • u Slovačkoj putem kanala koji o tome sklopi ugovor s Glavnim organizatorima;
 • u Hrvatskoj putem kanala koji o tome sklopi ugovor s Glavnim organizatorima.

Gore navedeni pružatelji usluga medijskih sadržaja ovlaštenih za posjedovanje samostalnih autorskih prava produkcije „Virtuozi V4+ sviramo na zajedničkom jeziku” neovisno o Glavnim organizatorima imaju pravo pohranjivanja i korištenja produkcija što su ih sami emitirali i arhivirali. Tijekom upravljanja podataka s tim u vezi pojedini pružatelji usluga medijskih sadržaja smatraju se samostalnim upraviteljima podataka.

2.3. Krug upravljanih podataka. Upravljanje podacima može obuhvaćati sljedeće osobne podatke natjecatelja odabranih za uvrštenje u projekt:

 • fotografija, video i audiozapisi načinjeni o natjecatelju tijekom snimanja emisije,
 • izjave s osobnim podacima natjecatelja što su ih isti dali tijekom snimanja emisije,
 • mišljenje u emisiji o glazbenoj izvedbi natjecatelja,
 • ime, prezime i životna dob natjecatelja,
 • koju školu pohađa natjecatelj,
 • koliko godina se bavi glazbom natjecatelj,
 • na kojem instrumentu ili instrumentima svira natjecatelj ili ako je pjevač koji mu je pjevački glas (u
  modalnom registru),
 • ima li u natjecateljevoj obitelji glazbenika,
 • hobi natjecatelja,
 • radi održavanja kontakata telefonski broj natjecatelja, e-mail adresa (ako natjecatelj ima takvu dostupnost), kao i ime i prezime staratelja, njegov telefonski broj (ako natjecatelj nije navršio 18. godinu).

2.4. Svrha upravljanja podacima. Glavni organizatori osobne podatke koriste za organiziranje snimanja emisije „Virtuozi V4+ sviramo na istom jeziku” radi uspostavljanja i održavanja veze s natjecateljima (njihovim starateljima), odnosno snimanja i finalizaciju emisije.

Kako Glavni organizatori tako i televizijski kanali imaju pravo koristiti osobne podatke natjecatelja namijenjeno promidžbi emisije „Virtuozi V4+ sviramo na istom jeziku”, odnosno pojedinih njezinih nastavaka. Reklame se smiju objavljivati na internetskim stranicama, stranicama društvenih mreža, na televiziji, u novinama ili u obliku reklame na javnim površinama.

2.5. Rokovi za upravljanje podacima. Obzirom da je materijal finalizirane produkcije djelo koje podliježe autorskim pravima u slučaju kojega djela nije moguće odrediti njegov vijek trajanja, stoga Glavni organizatori snimljeni materijal produkcije u pravilu čuvaju do kraja poslovanja tvrtki ili njihovih pravnih sljednika.

2.6. Pravna osnova upravljanja podacima. Pravna osnova upravljanja podacima je opravdani interes Glavnih organizatora [GDPR članak 6. stavak (1) točka f)]. Opravdani interes Glavnih organizatora je

 • Promicanje, promoviranje natjecanja „Virtuozi V4+ sviramo na istom jeziku” odnosno pojedinih njegovih nastavaka (polufinale, finale, superfinale, gala program);
 • Dosegnuti transparentnost i korektnost produkcije „Virtuozi V4+ sviramo na istom jeziku” time što će se gledatelje izvještavati o tom, tko su oni talentirani natjecatelji koji su se plasirali u natjecanje, odnosno koji natjecatelji dalje nastavljaju nadmetanje;
 • U emisiji predstavljati talente, promovirajući time pojedine umjetnike, njihove dosege i općenito klasičnu glazbu;
 • Da se produkcijom „Virtuozi V4+ sviramo na istom jeziku” potiče zanimanje za pojedinim natjecateljima, kako bi ih i gledatelji poželjeli poslušati uživo na njihovim koncertima.

3. Prijava na newsletter

Glavni organizatori na osnovu izrazite, prethodne i dragovoljne suglasnosti zainteresirane osobe mogu slati newsletter o događajima, koncertima „Virtuoza”, nadalje o emisiji „Virtuozi V4+ sviramo na istom jeziku”. Glavni organizatori radi toga imaju pravo koristiti ime i prezime te e-mail adresu dotične osobe sve do za to potrebnog povlačenja odobrenja os strane iste osobe.

Takva osoba svoju suglasnost može bilo kada povući bez ograničenja i obrazloženja, besplatno. Povlačenje takve suglasnosti nema nikakvih štetnih posljedica po dotičnu osobu.

4. Sigurnost podataka

Glavni organizatori izjavljuju kako su poduzeli odgovarajuće mjere sigurnosti glede očuvanja osobnih podataka od
neovlaštenoga pristupa, promjene, dostave, objave u javnosti, brisanja ili uništavanja istih, nadalje za zaštitu od
slučajnoga uništenja ili oštećenja.

5. Prava dotaknutih osoba i mogućnosti pravnoga lijeka

5.1. Pravo podnošenja zamolbe za dostupnost. Dotaknuta osoba ima pravo zatražiti informacije o svojim osobnim podacima. U tom slučaju Gavni organizatori će pismenim putem ili u elektroničkoj poruci obavijestiti navedenu osobu o tome, kojim osobnim podacima upravlja, kojim ciljem i u kojem trajanju, koja su prava kojima ta osoba raspolaže u svezi upravljanja njezinih podataka, nadalje o njezinu pravu na podnošenje žalbe za to nadležnom tijelu. Takva osoba ima pravo tražiti kopiju svojih osobnih podataka.

5.2. Pravo na ispravak. Dotična osoba ima pravo tražiti ispravak njezinih netočnih osobnih podataka. U slučaju emitiranih snimaka dotična osoba to svoje pravo može iskoristiti samo u ograničenoj mjeri.

5.3. Pravo na brisanje. Glavni organizatori će na zamolbu dotaknute osobe brisati osobne podatke, ako

 • osoba povuče svoju suglasnost datu tijekom prijave na newsletter;
 • osoba izrazi svoj prigovor protiv upravljanja podataka te ako Glavni organizatori prihvate takav prigovor;
 • osoba obavijesti Glavne organizatore o tome da je nadležno tijelo ili sud utvrdio nezakonitost nekog dijela
  njihova upravljanja podacima.

5.4. Pravo na ograničavanje. Dotaknuta osoba može tražiti ograničavanje upravljanja podataka, u slučaju ako

 • osoba tražitelj osporava točnost osobnih podataka,
 • ukoliko je upravljanje podacima nezakonito, ali ako se takva osoba protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničavanje uporabe istih;
 • Glavni organizator više nema potrebe za osobnim podacima, ali ako dotična osoba traži zaključenje podataka radi podnošenja,ostvarivanja ili zaštite pravnih potraživanja;
 • ukoliko dotaknuta osoba izrazi protivljenje protiv upravljanja podataka: u tom slučaju ograničenje će se odnositi na razdoblje dok Glavni organizatori donesu odluku temeljenu na protivljenju dotične osobe.

5.5. Pravo na protivljenje. Dotaknuta osoba ima pravo izraziti bilo kada protivljenje u vezi upravljanja njezinim osobnim podacima primjenom pravne osnove vaganja interesa u skladu s [GDPR članak 6. stavak (1) točka f)]. U slučaju protivljenja Glavni organizatori će ispitati, imaju li Glavni organizatori mogućnosti da zbog činjenica argumenata što ih je iznijela osoba podnositelj protivljenja brišu osobne podatke ili da ukinu njihovo objavljivanje u javnosti. U slučaju snimaka iz emitiranja dotaknuta osoba to svoje pravo može iskoristiti samo u ograničenoj mjeri.

5.6. Pravo na prenosivost podataka. Ovo pravo može se koristiti isključivo u slučaju osobnih podataka za koje se obvezno mora dati suglasnosti (prijava na newsletter). Dotična osoba ima pravo dobiti osobne podatke kojima se upravlja uz njezinu osobnu suglasnost u formatu čitljivom putem informatičkoga uređaja, odnosno može tražiti i to da Glavni organizatori iste neposredno dostavi nekom drugom upravitelju podataka, kojega je osoba koja to traži navela.

5.7. Zajednička pravila ostvarivanja prava. U ime Glavnih organizatora pitanja i zahtjeve dotaknutih osoba zaprima i na njih daje odgovore d.o.o. tvrtka Művészeti Szilícium Völgy Kft. (e-mail adresa: virtuozok2022@virtuozok.hu, poštanska adresa: 2083 Solymár, Terstyánszky Ödön utca 14.).

Glavni ogranizatori će u roku mjesec dana udovoljiti zamolbi osobe koja im se obraća, a koji rok se može produljiti s najviše dva mjeseca.

U slučaju odbijanja zamolbe Glavni organizatori će u roku mjesec dana nakon preuzimanja zamolbe obavijestiti osobu o razlozima odbijanja, kao i o tome, kod kojeg nadležnoga tijela može podnijeti prigovor odnosno kod kojeg suda može iskoristiti svoje pravo na pravni lijek.

Glavni organizatori zadržavaju sebi pravo da u slučaju osnovane sumnje u identitet osobe koja je podnijela molbu zatraže dostavu dodatnih informacija potrebnih za potvrdu identiteta obuhvaćene osobe. Takvim slučajem smatra se naročito kada obuhvaćena osoba koristi svoje pravo zamolbe za dobivanje kopije, u kojem slučaju se pokaže da je opravdano da se Glavni organizatori uvjere u to kako zamolba potječe od za to ovlaštene osobe.

5.8. Mogućnosti pravnoga lijeka. Ukoliko po sudu dotaknute osobe upravljanje podacima ili postupanje Glavnih organizatora nije u skladu sa zakonskim propisima, u tom slučaju može zatražiti postupanje nadležnoga tijela svoje države, odnosno u slučaju Mađarske u Nacionalnoj službi za zaštitu podataka i slobodu protoka informacija (adresa službene stranice: www.naih.hu), odnosno ima pravo obratiti se sudu dotične države.