Informace o ochraně a zpracování osobních údajů o zpracování osobních údajů v souvislosti s produkcí ‘Virtuosové V4 + hrajeme hudbu společným jazykem’

Informace o Virtuosos V4

PŘIHLASTE SE DO MEZINÁRODNÍ TALENTOVÉ SOUTĚŽE VIRTUOSOS V4!

Mezinárodní produkce Virtuosos V4 opět vyzývá k přihlášení mladé lidi narozené po 1. lednu 2003, kteří chtějí předvést a porovnat své hudební dovednosti se soutěžícími klasické hudby Visegrádské čtyřky. Televizní show, která se vysílá od roku 2014, se v roce 2020 stala mezinárodní a soutěž talentů klasické hudby sledují miliony diváků. V roce 2023 budou moci diváci ve 4 zemích sledovat jedinečnou talentovou show, v níž se představí 16 soutěžících zastupujících 4 národy. Každý díl bude k dispozici na kanálu Virtuosos na YouTube.

HLEDÁME FORMÁLNĚ i JEDNOTLIVÉ ÚČASTNÍKY:
● Klávesové nástroje: klavír, cembalo
● smyčcové nástroje: housle, viola, violoncello, kontrabas
● dřevěné dechové nástroje: flétna, příčná flétna, klarinet, hoboj, fagot, saxofon
● žesťové nástroje: trubka, trombon, tuba, tenorový roh, lesní roh
● bicí nástroje: xylofon, marimba
● akordeony: harfa, cimbál, akordeon, kytara
● housle

SBOR
Přihlásit se mohou mladí lidé narození po 1. lednu 2003

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 31. prosince 2023

POSTUP PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
Vyplněním údajů a nahráním videí na https://virtuozok.hu/jelentkezes/?language=cs&locale=CZ.
● Osobně na některém z kontaktních údajů uvedených v dolní části tohoto dopisu.

▪ Video v délce maximálně 5 minut, ne starší než 6 měsíců, ve kterém uchazeč předvede své hudební dovednosti.
▪ Úvodní video v délce 1-2 minut, ve kterém žadatel hovoří o sobě, svém vztahu k hudbě, koníčcích a věcech, které jsou pro něj důležité.

Video, které uchazeč nahraje, by mělo mít co nejlepší kvalitu obrazu a zvuku pro posouzení jeho/jejího vystoupení (HD kvalita je doporučená, ale není hlavním kritériem výběru). Zaslaná videa budou použita v předvýběrovém řízení a případně v televizním programu.

PRŮBĚH SOUTĚŽE: děti budou do programu pozvány po online výběru z přihlášených online. Soutěžící vybere výběrová komise. Ti, kteří projdou, postoupí do mezinárodního semifinále 1. – 12. prosince 2023.

PRŮBĚH SOUTĚŽE:

do televizního výběru v červenci budou pozvány děti z řad online přihlášených na základě doporučení odborné předvýběrové poroty složené z učitelů hudby.

Z vybraných finalistů vybere děti výběrová komise. Musí si připravit skladbu pro klavír nebo sólovou skladbu. Ti, kteří projdou maďarským výběrem (2 děti z každé věkové skupiny), postoupí do srpnového mezinárodního semifinále a v případě úspěchu do finále.

VYHRAJTE:

 • Z každé země bude vybrán jeden absolutní vítěz.
 • Vítězní mladí virtuosové získají finanční odměnu a možnost vystoupit na koncertě s mezinárodně uznávaným umělcem.
 • Vítězové budou pozváni k nahrávání.
 • Druzí v pořadí získají také hlavní cenu: koncert s Maďarským rozhlasovým orchestrem.
 • Všichni soutěžící, kteří se dostanou na přehlídku v jednotlivých zemích, jsou již vítězi, protože budou mít možnost vystoupit před mezinárodně uznávanou porotou a publikem zúčastněné země.

Virtuosos V4 není jen televizní show, je to skutečná talentová soutěž. Mladí soutěžící vystoupí před mezinárodní porotou složenou z profesionálů (např. Plácido Domingo, HAUSER), která vybere vítěze.

Milý Virtuosos!

Pokud si ještě nedovršil svůj věk 18 let, žádáme Tě, abys tyto informace diskutoval společně se svými rodiči, Tvou přihlášku můžeme přijmout pouze tehdy, pokud oba Tví rodiče schválili, aby ses zúčastnil castingu.

Současně s tím, nakolik vy jste hlavními účinkujícími relace „Virtuosos V4 + We play the same language”, je důležité, abyste věděli několik informací o tom, že jakým způsobem využijeme vámi poskytnuté údaje a nahraná videa.

Zpracováním těchto údajů v rámci castingu je to, abychom vybrali ty soutěžící, kteří se zúčastní v relaci. Osobní údaje jsou navíc potřebné pro natočení programu, pro zhotovení konečného vysílání. V nich budou uvedeny například váš hlas, vaše podobizna nebo třeba příběhy, které o sobě řeknete.

Soutěžící, účinkující v pořadu, budou k vidění na televizních kanálech pěti zemí, respektive například vaše podobizna nebo jméno se může objevit v reklamách, propagujících relaci. Reklamy se mohou objevit i na sociálních sítích, nebo například v novinách.

Je důležité i to, že pořad „Virtuosos V4 + We play the same language” je prací pro více lidí. Mnozí se zúčastní výběru účinkujících, na natáčení programu, nebo v průběhu vysílání relace. O nich si můžeš přečíst více v informacích.

Osobní údaje budou uloženy po dobu 5 let, v zájmu toho, že pokud by ses letos nedostal do relace, mohli bychom tě do relací organizovaných v budoucnu kontaktovat a informovat tě.

V rámci zpracování osobních údajů se snažíme ve všem vyhovět tvým požadavkům. Tak například nás můžeš klidně kontaktovat,

 • pokud chceš vědět, že jaké video jsi nahrál, nebo jsi poskytl jakou odpověď na některou z otázek,
 • nebo pokud chceš změnit některou ze svých odpovědí, nebo chceš nahrát jiné video,
 • nebo pokud sis to rozmyslel a odvolal jsi svou přihlášku.

Pokud máš v souvislosti se zpracováním osobních údajů jakékoliv dotazy, napiš na níže uvedenou e-mailovou adresu: office@virtuozok.hu.

Organizátoři a realizátoři relace „Virtuosos V4 + We play the same language” jsou angažovaní ohledně ochrany osobních údajů, a má pro ně značný význam to, aby jejich činnost plně vyhovovala požadavkům na ochranu osobních údajů.

Cílem těchto Informací pro zpracování osobních údajů je to, abychom poskytli informace o zpracování osobních údajů, provázených produkci „Virtuosos V4 + We play the same language” v souladu s nařízeními obecného nařízení o ochraně osobních údajů [nařízení (EU) 2016/679, „GDPR”].

1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s výběrem (casting) soutěžících

1.1. Zpracovatelé osobních údajů a příjemci zpracovávání osobních údajů V rámci zpracování osobních údajů v souvislosti s výběrem (casting) soutěžících budou společně provozovateli:

 • Művészeti Szilícium Völgy Kft. (sídlo: 2083 Solymár, Terstyánszky Ödön utca 14., e-mailová adresa: office@virtuozok.hu);
 • Virtuosos Holding Ltd. (sídlo: Memery Crystal 165, Fleet Street, London EC4A 2DY, United Kingdom);

dále výše uvedené společnosti společně: „Hlavní organizátoři”.

V případě zpracování osobních údajů v souvislosti s výběrem soutěžících (casting) budou zpracovateli osobních údajů ti smluvní partneři (soukromí podnikatelé), kteří disponují vhodnými odbornými znalostmi při výběru hudebních talentů, respektive v tom, že z uchazečů kteří jsou ti, kteří odpovídají konceptu televizního pořadu (dále Hlavní organizátoři a smluvní partneři společně: Společní správcové). Zaměstnanci pracující u Společných správců se v podstatné míře účastní vydání takového rozhodnutí, který z uchazečů bude účinkovat v pořadu „Virtuosos V4 + We play the same language”.

Společní správci mohou využít dalších smluvních partnerů (zpracovatelů) pro činnosti v souvislosti s výrobou, například stříháním nebo úpravou obrazu. Tito partneři v rámci výkonu svých smluvně uvedených úkolů budou mít také přístup k určitým osobním údajům. Tito zpracovatelé mohou jednat výhradně na základě pokynů Společných správců, a osobní údaje sami nemohou použít.

1.2. Okruh zpracovávaných osobních údajů Zpracování osobních údajů se vztahuje na následující osobní údaje:

 • jméno, věk uchazeče,
 • adresa bydliště uchazeče,
 • telefonní číslo, e-mailová adresa uchazeče (pokud má uchazeč takovou možnost),
 • jméno, telefonní číslo pečovatele (rodič nebo zákonný zástupce, pokud uchazeč nedovršil svůj věk 18. let),
 • video vyhotovené k hudební produkci uchazeče,
 • informace uvedené v nahraném videu, jako například proč je pro uchazeče důležitá vážná hudba, proč se chce zúčastnit soutěže Virtuosos,
 • do které školy uchazeč chodí,
 • kolik let uchazeč hraje hudbu,
 • na jakém nástroji nebo nástrojích hraje uchazeč, nebo pokud je zpěvák, jaký druh hlasu má,
 • nachází se v rodině uchazeče hudebník,
 • hobby uchazeče,
 • posudek vztažený na uchazeče ve výběrovém řízení.

1.3. Použití údajů pocházejících z jiných zdrojů. Hlavní organizátoři mohou použít pro kontaktování uchazeče (zákonného zástupce) i kontakty subjektů údajů přihlášených do dřívějších pořadů, výzev nebo kteří kontaktovali Hlavních organizátorů jiným způsobem.

1.4. Cíle zpracování. Cílem zpracování osobních údajů je výběr soutěžících, organizování, uskutečnění open castingu a televizního castingu, jakož i kontaktování a udržování kontaktů s uchazečem (zákonným zástupcem). Cílem použití údajů pocházejících z jiných zdrojů je dozvědět se od uchazeče (zákonného zástupce), zda se chce uchazeč (dítě zákonného zástupce) přihlásit do relace „Virtuosos V4 + We play the same language”.

1.5. Doba zpracování údajů. Hlavní organizátoři spravují osobní údaje po dobu 5 let. Hlavní organizátoři určili dobu spravování osobních údajů s přihlédnutím k tomu, že pokud některý uchazeč nebude vybrán do relace „Virtuosos V4 + We play the same language”, ale v pozdějších Hlavní organizátoři připraví novou relaci, aby mohli uchazeče (zákonného zástupce) kontaktovat, zda se nechce přihlásit do nové produkce. Smluvní partneři jako příjemci zpracování osobních údajů disponují přístupem k osobním údajům výhradně na to období, dokud není výběr (casting) uzavřen.

1.6. Zákonnost zpracování údajů. Zákonnost zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Hlavních organizátorů [GDPR Článek 6. odstavec (1) bod f)]. Oprávněným zájmem Hlavních organizátorů je to, aby se z uchazečů do relace dostali ti nejtalentovanější, kteří nejvíce zapadají do koncepce relace „Virtuosos V4 + We play the same language”. Oprávněným zájmům správců je to, aby pro vydání takového rozhodnutí měli k dispozici všechny potřebné údaje a informace. Oprávněným zájmem Hlavních organizátorů je to, aby vzbudili zájem o přihlášení se do relace „Virtuosos V4 + We play the same language” každé takové osoby, která se již v dříve dostala do kontaktu s některým ze správců

2. Zpracování údajů doprovázené nahrávání a vysílání televizního pořadu a "Virtuosos V4 + We play the same language".

2.1. Správci a zpracovatelé V případě zpracování údajů doprovázeného nahrávání a vysílání televizního pořadu „Virtuosos V4 + We play the same language”, správci jsou Hlavní organizátoři podle bodu 1.1.

Hlavní organizátoři mohou v souvislosti s výrobou programu uzavřít smlouvu s jinými smluvními partnery, kteří se účastní příprav, organizování natáčení, na natáčení, na úpravě nahrávek, respektive na tom, že jaké informace, obrazy nebo nahrávky se dostanou o soutěžícím do konečného vysílání. Tito partneři v rámci výkonu svých smluvně uvedených úkolů budou mít také přístup k určitým osobním údajům. Tito zpracovatelé mohou jednat výhradně na základě pokynů Hlavních organizátorů, a osobní údaje nemohou sami použít.

2.2. Příjemci zpracování osobních údajů. Vysílání „Virtuosos V4 + We play the same language” bude možné sledovat na různých televizních kanálech.

– V Maďarsku na kanálu který provozuje fond Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap;
– v České republice na kanálu který uzavře smlouvu s Hlavními organizátory;
– v Polsku na kanálu který uzavře smlouvu s Hlavními organizátory;
– na Slovensku na kanálu který uzavře smlouvu s Hlavními organizátory;
– v Srbsku na kanálu který uzavře smlouvu s Hlavními organizátory;

Výše uvedení mediální poskytovatelé, jako samostatní oprávnění autorského práva „Virtuosos V4 + We play the same language”, mohou nezávisle na Hlavních organizátorech uschovat a použít jimi odvysílané a uložené relace. V rámci s tím souvisejícího zpracovávání osobních údajů se jednotliví mediální poskytovatelé považují za samostatné správce.

2.3. Okruh zpracovávaných osobních údajů Zpracování osobních údajů se vztahuje na níže uvedené osobní údaje soutěžících či účinkujících, vybraných do relace:

fotografické, filmové a zvukové nahrávky vyhotovené o soutěžících v rámci natáčení relace,

vyhlášení soutěžících obsahující jejich osobní údaje poskytnuté v rámci natáčení relace,

posudek vztažený na hudební produkci soutěžícího v rámci relace,

jméno, věk soutěžícího,

do které školy soutěžící chodí,

kolik let soutěžící na hudebním nástroji hraje,

na jakém nástroji nebo nástrojích hraje soutěžící, nebo pokud je zpěvák, jaký druh hlasu má,

zda se v rodině soutěžícího nachází hudebník,

koníček soutěžícího,

telefonní číslo, e-mailová adresa soutěžícího v zájmu kontaktování (pokud soutěžící má takovýto kontakt), respektive jméno, telefonní číslo zákonného zástupce (pokud soutěžící nedovršil věk 18 let).

2.4. Cíle zpracování. Hlavní organizátoři použijí osobní údaje pro pořádání nahrávek relace „Virtuosos V4 + We play the same language”, k navázání a udržování kontaktů se soutěžícími (zákonnými zástupci), k nahrávání a k přípravě konečné relace.

Jak Hlavní organizátoři, tak i televizní kanály mohou použít osobní údaje soutěžících pro popularizaci a reklamu relace, respektive jednotlivých vysílání „Virtuosos V4 + We play the same language”. Reklamy se mohou zobrazit jako reklama uváděna na internetových stránkách, na sociálních stránkách, v televizi, v novinách nebo jako reklama na veřejných prostranstvích.

2.5. Doba zpracování údajů. S přihlédnutím k tomu, že materiál vyhotovené relace je dílem, které spadá pod ochranu autorského práva, u něhož díla nelze určit jeho životnost, proto Hlavní organizátoři uloží materiál relace v podstatě na dobu trvání existence společnosti nebo jejích právních nástupců.

2.6. Zákonnost zpracování dat. Zákonností zpracování osobních údajů je oprávněným zájmem Hlavních organizátorů [GDPR Článek 6. odstavec (1) bod f)]. Oprávněným zájmem Hlavních organizátorů je, aby

 • popularizovali, reklamovali relaci „Virtuosos V4 + We play the same language” respektive jednotlivé vysílání (semifinále, finále, superfinále, galaprogram);
 • zajištění transparentnosti, čestnosti soutěže „Virtuosos V4 + We play the same language” prostřednictvím toho, že informuje diváky o tom, že které talenty se dostali do soutěže, respektive kdo postupuje dál;
 • v relaci představil talenty, aby i prostřednictvím toho popularizoval jednotlivé umělce, jejich výkon a vážnou hudbu obecně;
 • prostřednictvím relace „Virtuosos V4 + We play the same language” vzbudil zájem diváků o jednotlivé soutěžící, a aby tak diváci získali zájem o poslech koncertu na živo.

2. Zpracování údajů doprovázené nahrávání a vysílání televizního pořadu a "Virtuosos V4 + We play the same language".

2.1. Správci a zpracovatelé V případě zpracování údajů doprovázeného nahrávání a vysílání televizního pořadu „Virtuosos V4 + We play the same language”, správci jsou Hlavní organizátoři podle bodu 1.1.

Hlavní organizátoři mohou v souvislosti s výrobou programu uzavřít smlouvu s jinými smluvními partnery, kteří se účastní příprav, organizování natáčení, na natáčení, na úpravě nahrávek, respektive na tom, že jaké informace, obrazy nebo nahrávky se dostanou o soutěžícím do konečného vysílání. Tito partneři v rámci výkonu svých smluvně uvedených úkolů budou mít také přístup k určitým osobním údajům. Tito zpracovatelé mohou jednat výhradně na základě pokynů Hlavních organizátorů, a osobní údaje nemohou sami použít.

2.2. Příjemci zpracování osobních údajů. Vysílání „Virtuosos V4 + We play the same language” bude možné sledovat na různých televizních kanálech.

– V Maďarsku na kanálu který provozuje fond Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap;
– v České republice na kanálu který uzavře smlouvu s Hlavními organizátory;
– v Polsku na kanálu který uzavře smlouvu s Hlavními organizátory;
– na Slovensku na kanálu který uzavře smlouvu s Hlavními organizátory;
– V Chorvatsku na kanálu který uzavře smlouvu s Hlavními organizátory;

Výše uvedení mediální poskytovatelé, jako samostatní oprávnění autorského práva „Virtuosos V4 + We play the same language”, mohou nezávisle na Hlavních organizátorech uschovat a použít jimi odvysílané a uložené relace. V rámci s tím souvisejícího zpracovávání osobních údajů se jednotliví mediální poskytovatelé považují za samostatné správce.

2.3. Okruh zpracovávaných osobních údajů Zpracování osobních údajů se vztahuje na níže uvedené osobní údaje soutěžících či účinkujících, vybraných do relace:

fotografické, filmové a zvukové nahrávky vyhotovené o soutěžících v rámci natáčení relace,

vyhlášení soutěžících obsahující jejich osobní údaje poskytnuté v rámci natáčení relace,

posudek vztažený na hudební produkci soutěžícího v rámci relace,

jméno, věk soutěžícího,

do které školy soutěžící chodí,

kolik let soutěžící na hudebním nástroji hraje,

na jakém nástroji nebo nástrojích hraje soutěžící, nebo pokud je zpěvák, jaký druh hlasu má,

zda se v rodině soutěžícího nachází hudebník,

koníček soutěžícího,

telefonní číslo, e-mailová adresa soutěžícího v zájmu kontaktování (pokud soutěžící má takovýto kontakt), respektive jméno, telefonní číslo zákonného zástupce (pokud soutěžící nedovršil věk 18 let).

2.4. Cíle zpracování. Hlavní organizátoři použijí osobní údaje pro pořádání nahrávek relace „Virtuosos V4 + We play the same language”, k navázání a udržování kontaktů se soutěžícími (zákonnými zástupci), k nahrávání a k přípravě konečné relace.

Jak Hlavní organizátoři, tak i televizní kanály mohou použít osobní údaje soutěžících pro popularizaci a reklamu relace, respektive jednotlivých vysílání „Virtuosos V4 + We play the same language”. Reklamy se mohou zobrazit jako reklama uváděna na internetových stránkách, na sociálních stránkách, v televizi, v novinách nebo jako reklama na veřejných prostranstvích.

2.5. Doba zpracování údajů. S přihlédnutím k tomu, že materiál vyhotovené relace je dílem, které spadá pod ochranu autorského práva, u něhož díla nelze určit jeho životnost, proto Hlavní organizátoři uloží materiál relace v podstatě na dobu trvání existence společnosti nebo jejích právních nástupců.

2.6. Zákonnost zpracování dat. Zákonností zpracování osobních údajů je oprávněným zájmem Hlavních organizátorů [GDPR Článek 6. odstavec (1) bod f)]. Oprávněným zájmem Hlavních organizátorů je, aby

 • popularizovali, reklamovali relaci „Virtuosos V4 + We play the same language” respektive jednotlivé vysílání (semifinále, finále, superfinále, galaprogram);
 • zajištění transparentnosti, čestnosti soutěže „Virtuosos V4 + We play the same language” prostřednictvím toho, že informuje diváky o tom, že které talenty se dostali do soutěže, respektive kdo postupuje dál;
 • v relaci představil talenty, aby i prostřednictvím toho popularizoval jednotlivé umělce, jejich výkon a vážnou hudbu obecně;
 • prostřednictvím relace „Virtuosos V4 + We play the same language” vzbudil zájem diváků o jednotlivé soutěžící, a aby tak diváci získali zájem o poslech koncertu na živo.

3. Přihlášení k zasílání informačního bulletinu

Hlavní organizátoři na základě výslovného, předběžného a dobrovolného souhlasu subjektu údajů mohou doručovat informační bulletiny o akcích, koncertech, týkajících se „Virtuosos”, jakož i o relaci „Virtuosos V4 + We play the same language”. Hlavní organizátoři za tímto účelem použijí jméno a e-mailovou adresu subjektů údajů až do odvolání souhlasu subjektu údajů.

Subjekt údajů může svůj souhlas, kdykoliv bez omezení a uvedení důvodu, bezplatně odvolat. Odvolání souhlasu nemá na subjekt údajů žádné negativní následky.

4. Bezpečnost údajů

Hlavní organizátoři prohlašují, že přijali vhodná bezpečnostní opatření v zájmu toho, aby osobní údaje chránili před neoprávněným přístupem, změnou, postoupením, zveřejněním, vymazáním nebo zničením, jakož i náhodným zničením a poškozením.

5. Práva subjektů údajů a možnosti právní nápravy

5.1. Právo subjektu údajů na přístup k údajům. Subjekt údajů může požadovat informace o svých osobních údajích. V takovém případě Hlavní organizátoři informují subjekt údajů písemně nebo prostřednictvím elektronického dopisu o tom, jaké osobní údaje, s cílem jakého zpracování údaje a po jakou dobu zpracovává, jaká práva náleží subjektu údajů v souvislosti se zpracováním údajů i o právu předložení stížnosti, adresované kontrolním úřadům. Subjekt údajů může požadovat kopie svých osobních údajů.

5.2. Právo na opravu. Subjekt údajů může požadovat opravu k němu se vztahujících nepřesných osobních údajů. V případě nahrávek, které se dostaly do vysílání, může toto své právo využít jen v omezené míře.

5.3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) Hlavní organizátoři na žádost subjektu údajů vymažou osobní údaje, pokud

 • subjekt údajů odvolá svůj souhlas poskytnutý v rámci přihlášení se na zasílání informačního bulletinu;
 • subjekt údajů zpochybňuje zpracovávání osobních údajů a Hlavní organizátoři schválí toto zpochybnění zpracovávání osobních údajů;
 • subjekt údajů informuje Hlavní organizátory o tom, že kontrolní orgán nebo soud stanovil protiprávnost některého z jejich zpracování osobních údajů.

Pokud Hlavní organizátoři osobní údaje zveřejnili, a Hlavní organizátoři schválí zpochybnění subjektu údajů, v tom případě Hlavní organizátoři provedou všechny rozumné kroky v zájmu toho, aby i zprostředkovatelů, kteří převzali osobní údaje dotyčné osoby, informoval o povinnosti vymazání

V případě nahrávek, které se dostaly do vysílání, může toto své právo využít jen v omezené míře.

5.4. Právo na omezení zpracování. Subjekt údajů může požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud

 • subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů,
 • pokud je zpracovávání osobních údajů protiprávně, ale subjekt údajů zpochybňuje vymazání osobních údajů, a namísto toho požaduje omezení používání;
 • Hlavní organizátoři již nepotřebují osobní údaje, ale subjekt údajů žádá zablokování osobních údajů pro doručení, uplatnění nebo ochranu právních požadavků;
 • pokud subjekt údajů zpochybňuje zpracovávání osobních údajů: v takovém případě se omezení vtahuje na tu dobu, dokud Hlavní organizátoři vznesou rozhodnutí na základě námitky subjektu údajů.

5.5. Právo vznést námitku. Subjekt údajů je oprávněn k tomu, aby kdykoliv namítal proti zpracovávání svých osobních údajů použitím právního podkladu oprávněných zájmů [GDPR článek 6., odstavec (1), bod f)]. V případě zpochybnění Hlavní organizátoři přezkoumají to, zda v důsledku skutečností, argumentů mají Hlavní organizátoři možnost k tomu, aby osobní údaje vymazali nebo zamezili jejich zveřejňování. V případě nahrávek, které se dostaly do vysílání, může toto své právo využít jen v omezené míře.

5.6. Právo na přenositelnost údajů. Toto právo je možné využít výhradně v případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu (přihlášení se na zasílání informačního bulletinu). Subjekt údajů je oprávněn k tomu, aby osobní údaje zpracovávané na základě jeho souhlasu obdržel ve formě čitelné informačním nástrojem, jakož i může požadovat to, aby je Hlavní organizátoři přímo postoupili dále správci, jehož subjekt údajů označí.

5.7. Společná pravidla využívání práva. Jménem Hlavních organizátorů přijímá otázky a žádosti subjektů údajů i poskytuje odpovědi na ně Művészeti Szilícium Völgy Kft. (E-mailová adresa: virtuozok2022@virtuozok.hu, poštovní adresa: 2083 Solymár, Terstyánszky Ödön utca 14.).

Hlavní organizátoři žádosti subjektu údajů vyhoví v rámci jednoho měsíce, kterýžto termín je možné prodloužit maximálně o dva měsíce.

V případě zamítnutí žádosti Hlavní organizátoři v rámci jednoho měsíce od obdržení žádosti informují subjekt údajů o důvodech odmítnutí žádosti, jakož i o tom, že může u Úřadu přednést stížnost a může využít své právo soudního právního opravného prostředku.

Hlavní organizátoři si vyhrazují právo, aby v případě opodstatněného podezření ohledně totožnosti osoby, která žádost předložila, požadovali poskytnutí informací potřebných pro potvrzení totožnosti subjektu údajů. Za takový případ je možné považovat zejména to, když subjekt údajů využije své právo na vyhotovení kopie, ve kterémžto případě je odůvodněné, aby se Hlavní organizátoři přesvědčili o tom, že žádost pochází od oprávněné osoby.

5.8. Právní prostředky nápravy. Pokud na základě posouzení subjektu údajů zpracovávání údajů nebo řízení Hlavních organizátorů není v souladu s požadavky právních předpisů, v tom případě mohou iniciovat řízení kontrolnímu orgánu své vlastní země , respektive v případě Maďarska řízení Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Národní orgán pro ochranu osobních údajů a svobodu informací) (adresa oficiální webové stránky: www.naih.hu), respektive se může obrátit na soud dané země.