Hírlevél adatkezelési tájékoztató

Az email címek felhasználása hírlevelére történő feliratkozásról szóló tájékoztatás küldéséhez

1. Az adatkezelő megnevezése és az adatkezelés jogi háttere

Az adatkezelő a Művészeti Szilícium Völgy Kft. (székhely: 2083 Solymár, Terstyánszky Ödön utca 14., e-mail cím: , a továbbiakban: Adatkezelő).

Az Adatkezelő az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) előírásai alapján alakította ki az adatkezelést.

2. Az adatkezelés célja

Email címek egy alkalommal történő felhasználása annak érdekében, hogy tájékoztassuk az érintetteket az új hírlevélre való feliratkozás lehetőségéről.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az email címek felhasználásának jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a lehető legtöbb személyt tudjon tájékoztatni a hírlevelére való feliratkozás lehetőségéről. Az Adatkezelőnek fontos az, hogy az érintettek által korábban megadott email címekre erről emailt küldjön, hiszen az érintettek korábbi aktív magatartása alapján arra lehet következtetni, hogy ők érdeklődhetnek a „Virtuózokat” érintő rendezvények, koncertek, illetve a „Virtuózok” televízióműsor iránt.

4. Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő kizárólag az email címet használja fel a tájékoztatás küldéséhez.

5. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az email címeket egy alkalommal használja fel tájékoztatás küldésre. Az Adatkezelő a tájékoztatás küldésétől számított 30 napon belül visszaállíthatatlan módon törli azon érintettek email címeit, akik nem iratkoznak fel az új hírlevélre.

6. Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő a Mailchimp (email cím: ) szolgáltatását veszi igénybe a tájékoztatás küldéséhez.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

7.1. Tájékoztatás kéréséhez való jog. Amennyiben az érintett tájékoztatást kér az adatkezelésről, akkor az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy az email címet milyen célból kezeli, illetve az adatkezelés jogalapjáról és időtartamáról, valamint az adatkezeléssel összefüggésben az érintettet megillető jogokról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról.

7.2. Törléshez való jog. Az Adatkezelő az érintett kérelmére törli az email címét. Ha az érintett arról értesíti az Adatkezelőt, hogy hatóság vagy bíróság megállapította az adatkezelés jogellenességét, akkor az Adatkezelő törli az email címet.

7.3. Korlátozáshoz való jog. Ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az email címének törlését, akkor kérheti azok felhasználásának korlátozását. Ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége az email címekre, de az érintett jogi eljárás megindítása érdekében az email címek további tárolását igényli, akkor kérheti az adatkezelés korlátozását.

7.4. Tiltakozáshoz való jog. Ha az érintett tiltakozik az email címének kezelése ellen, akkor az Adatkezelő törli az email címét.

7.5. Az érintett a jogait az Adatkezelőnek küldött postai levél vagy email útján tudja gyakorolni.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a NAIH eljárását.