SZAVAZZ A KEDVENCEDRE! SMS SZAVAZÁS JÁTÉKSZABÁLYZAT

Virtuózok V4+ magyarországi szavazásának leírása és szabályai

I. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA:

1. A 2020. november 27-én induló, SMS-en keresztül működő szolgáltatás lényege:

Az MTVA Duna csatornája által sugárzott „Virtuózok V4+” műsorhoz (a továbbiakban úgy is, mint műsor) kapcsolódó szavazásszolgáltatás célja, hogy a résztvevők szavazatukkal a számukra legszimpatikusabb előadót hozzásegítsék Virtuózok V4+ műsor közönségdíjának megnyeréséhez.

A műsor szavazásszolgáltatásának két szervezője és lebonyolítója a Művészeti Szilícium Völgy Kft. (a továbbiakban: MSZV) és a Telekom New Media Zrt. (a továbbiakban: TNM).

Kétféle hitelesítés történik: (1) a szavazók közötti sorsolás hitelesítése (2) a legtöbb szavazatot kapott versenyző hitelesítése.

(1) Szavazók közti sorsolás – négy alakalommal: A négy műsorban – 2020. november 27., december 4., december 11. és december 18. napokon – az alkalmanként 10 versenyzőből, adásnapokon 20:30 órától lehet szavazni az adásnapot követő vasárnap 24:00 óráig.

EZEKEN, A NEM EMELT DÍJAS SMS SZÁMOK VALAMELYIKÉN SZAVAZHATNAK: 0620/30/70 4422999

A szavazatok sorsolásra bocsátása a műsort követő kedd 17:00 óráig közjegyző jelenlétében megtörténik. A nyertes szavazóról a TNM legkésőbb szerda reggel 10:00 óráig tájékoztatja az MSZV-t, valamint megküldi a nyertes nevét és a lakóhelyének irányítószámát, hogy az MSZV a nyertes ezen adatait a saját online felületein ki tudja hirdetni és a későbbiekben át tudja adni a nyereményét.
Heti szavazói nyeremények:

a. 1-1 db 300.000 Forintos biztosítás a Signal IDUNA jóvoltából
b. 1-1 Jaguar Land Rover teszt vezetés
c. 1-1 családi hétvége reggelivel a Marriott Bonvoy jóvoltából

(2) Versenyző díjázása – egy alkalommal:

a. A négy hét alatt a legtöbb közönségszavazatot kapott versenyző nyereménye egy hét éjszakás családi üdülés 4 fő részére teljes ellátással a horvátországi Rovinj-ban található Family Hotel Amarin-ban, a Maestra Hospitability Group jóvoltából.
b. Adásonként 4 db családi hétvége, a négy legtöbb szavazatot szerzett versenyzőnek, reggelivel, a Marriott Bonvoy jóvoltából.

2. A szolgáltatás igénybevételének lehetősége és feltételei:

Bármely hazai mobiltelefon-szolgáltató bármely ügyfele, aki/amely olyan előfizetői vagy kártyás csomaggal rendelkezik, amelyből alapdíjas SMS üzenet küldésére van lehetőség a szolgáltatást igénybe tudja venni.

Bármely külföldi mobiltelefon-szolgáltató bármely ügyfele, aki/amely olyan előfizetői vagy kártyás csomaggal rendelkezik, amelyből alapdíjas SMS üzenet küldésére van lehetőség Magyarország irányába, a szolgáltatást igénybe tudja venni.

Bármely külföldi telefonszolgáltató bármely ügyfele, aki/amely olyan előfizetői csomaggal rendelkezik, amelyből alapdíjas SMS indítható a szolgáltatást igénybe tudja venni.

3. A résztvevő számára igénybe vehető szolgáltatás menete:

A szavazásszolgáltatást a résztvevő SMS-en keresztül veheti igénybe.

EZEKEN, A NEM EMELT DÍJAS SMS SZÁMOK VALAMELYIKÉN SZAVAZHATNAK: 0620/30/70 4422999

A résztvevők a műsorokhoz kapcsolódó szavazási etapokban tudják elküldeni szavazatukat.

A nov. 27-i adás kedvenceire szavazni lehet: november 27. 20:30 órától november 29. 24:00 óráig.
A dec. 4-i adás kedvenceire szavazni lehet: december 4. 20:30 órától december 6. 24:00 óráig.
A dec. 11-i adás kedvenceire szavazni lehet: december 11. 20:30 órától december 13. 24:00 óráig.
A dec. 18-i adás kedvenceire szavazni lehet: december 18. 20:30 órától december 20. 24:00 óráig.

Egy produkcióra egy telefonszámról egy szavazási etapban összesen legfeljebb 50 érvényes szavazat adható le.

Az egyes előadókhoz tartozó kódszámo az előadó keresztneve vagy annak két első betűje- (Pl. Anna kódja ANNA vagy AN, Demeter kódja DEMETER vagy DE)

4. A szolgáltatás időtartama:

A szavazásszolgáltatás etapokban történik, a teljes folyamat 2020. november 27-én 20:30 órakor indul és 2020. december 20. napján 24:00 órakor zárul. Az egyes élő adásokhoz kapcsolódó szavazat szolgáltatásokat szolgáltatási etapnak nevezzük.

Egy telefonszámról 50 érvényes SMS szavazat küldhető – függetlenül attól, hogy hány versenyzőt érint. Az ugyanazon számról érkezett szavazatokat a rendszer a 51. szavazattól akkor is érvénytelennek tekinti, és az összesítéskor figyelmen kívül hagyja, ha azok a szavazási időszakon belül beérkeznek.

A rendszerben a szavazást manuálisan a TNM indítja, illetve zárja le. Érvényes szavazatnak azok a beérkezett és feldolgozott SMS-ben küldött szavazatok számítanak, amelyek a szavazás indítása és lezárása közötti időtartam alatt érkeztek meg a TNM által üzemeltetett technikai rendszerbe. Ezeken az időszakokon kívül a szolgáltatáson keresztül érkező szavazatot a rendszer érvénytelennek tekinti. Az érvényes szavazatok mennyiségéről közjegyző jelenlétében készül részletes jegyzőkönyv. A TNM az egyes szavazási etapokról elkülönített adatbázist tárol.

Minden héten új szavazási etap indul.

Figyelem!

Tekintettel a különböző szolgáltatók hálózati kapacitására, a szavazat beérkezése szolgáltatónként eltérő időt vesz igénybe. A szavazat csak akkor minősül érvényesnek, ha a szavazási időszak végéig az aggregátorhoz meg is érkezik.

II. NYEREMÉNYEK, AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE, NYERTES

1. A nyeremények

A produkció adásaiban az érvényes szavazatot beküldők között egy-egy főt sorsolunk ki az adásban ismertetett nyereményekre. Minden adásban a nézőkkel és szavazókkal, képpel és elhangzással ismertetjük az egyes nyereményfa-struktúrát.

A szavazás eredményének meghatározása (lezárás, sorrend, arányok), illetve a nyeremények sorsolása közjegyző jelenlétében történik, amelyről jegyzőkönyv készül.

Azok között a résztvevők között, akik helyes formában adták le érvényes szavazatukat, a TNM közjegyző jelenlétében a számítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével kisorsolja a nyerteseket, illetve pótnyerteseket (utóbbiakat arra az esetre, ha az alábbiak szerint a nyertes definiálása vagy a vele való kapcsolatfelvétel sikertelen, a nyertes az alábbiak szerint nem működik együtt, vagy a személyes adatai kezelésére adott hozzájárulását visszavonja).

A heti nyereményekről a résztvevők az adásból értesülnek. Heti nyereményt azok között a résztvevők között sorsolunk ki, akik az egyes heti szavazási etapok alatt érvényes szavazatot küldtek be. Egy adott telefonszám annyiszor kerül be az adatbázisba, ahány érvényes szavazatot küld az adott műsorhoz kapcsolódó szavazási etap alatt. Ennek megfelelően, ha a néző a szavazási etapban
minél több (maximum 50) SMS szavazatot küld, annál nagyobb esélye van a nyereményre.

A nyertes hiteles és teljes körű azonosítását követően az MSZV vagy annak megbízottja juttatja el/adja át a nyereményeket, az MSZV által meghatározott helyen és időpontban. A nyeremények átadásáról kép és/vagy hangfelvétel készülhet, amelyet az MSZV az általa kiválasztott bármely televízió- és/vagy rádiócsatornán korlátozás nélkül bemutathat, illetve az interneten is nyilvánossághoz közvetíthet. A fentiekhez a résztvevők a részvétellel (SMS küldésével) hozzájárulásukat adják a 6. pontban foglaltak szerint.

Egy szavazó csak egy díjat nyerhet; Ha a neve egynél több díjra kerülne kihúzásra, abban az esetben a magasabb értékű díjat nyeri és a további díjakra további húzás történik.

2. A nyertes definiálása

Nyertesként azonosítja a TNM azt a résztvevőt, aki érvényes szavazatot adott le és az alábbi három információ közül legalább kettővel rendelkezik:

– ismeri az adott telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást
– ismeri az előfizető, a regisztrált személy vagy a kártyatulajdonos nevét, illetve ezzel a névvel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást;
– ismeri a szavazat küldésének időpontját, illetve ezzel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást.
– magyarországi szolgáltató SIM kártyájáról küldte a szavazatát.

A kisorsolt nyertest minden esetben az informatikai rendszerben található hívószámon (ahonnan érkezett a szavazat) hívja vissza a TNM, a nyertesek, illetve pótnyertesek telefonszámait pedig a közjegyző jegyzőkönyvben rögzíti. A folyamat aktuális státuszáról a TNM tájékoztatja MSZV-t, hogy a nyerteseket MSZV csak azután kontaktálja, miután a TNM kiértesítette őket.

3. A nyertes értesítése:

A kisorsolt nyertes(eke)t a TNM a nyertes telefonszámának felhívásával telefonon értesíti a nyeremény tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követő 1 munkanapon belül. Amennyiben a hívás sikertelen, úgy azt a TNM 3-szor egymás után megismétli.
Ha az összesen három próbálkozás mindegyike sikertelen, úgy a TNM a soron következő pótnyertest telefonon keresztül értesíti.

Ennek értelmében tehát a kisorsolt szavazó, illetve a kisorsolt telefonszám jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a szavazó elérhető és a telefonbeszélgetés létrejön.
Ha felveszi a telefont, de azt leteszi, vagy megtagadja az adatrögzítés bármely lépését (nem adja meg személyes adatait), vagy a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését, akkor az ilyen „nyertesként” kisorsolt szavazó a nyeremény kiadása iránti igényét elveszíti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben a sorsoláskor már kisorsolt soron következő pótnyertes válhat jogosulttá a nyereményre.

A TNM a nyertes személyi adatait (név, lakcím, telefonszám) rögzíti és azt 90 napig őrzi meg.

4. A nyeremények kiadásának feltétele:

A sikeres értesítés alkalmával azonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:

név és lakcím

Az azonosított nyertes személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással ellátott személy útján egyeztethet a nyeremény átvételéről az MSZV-vel.

A nyeremény átvételekor igazolnia kell a nyertesnek, hogy az általa a játékban használt telefonszám egyenlege (számlája) rendezve lett, díjtartozása az operátor felé nem áll fenn.

5. A nyereményigény érvényesítésének időtartama:

A nyeremények érvényessége 30 nap, azaz amennyiben ezen idő alatt az MSZV vagy a TNM nem tudja elérni a nyertest, vagy az elért és értesített nyertes ezen idő alatt sem veszi át nyereményét, vagy ez idő alatt a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja, úgy a nyertes nyereménye át nem vett nyereménynek minősül, a nyereményt közjegyző jelenlétében a TNM újra kisorsolja azonos adatbázisából.

6. Adatkezelés

A műsorhoz kapcsolódó nyereményjáték során történő adatok kezelője az MSZV, adatfeldolgozóként az MSZV nevében a TNM jár el.

Az adatkezelés célja a műsorhoz kapcsolódó SMS szavazás és nyereményjáték eredményes lebonyolítása, a résztvevők azonosítása, a nyertes játékossal való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, valamint a nyereményátadás lehetővé tétele és lebonyolítása, illetve a nyeremény átadásához kapcsolódó promóciós és reklámtevékenység lehetővé tétele.

Az adatkezelés a jelen részvételi feltételek 3-4. pontjaiban foglalt személyes adatkategóriákra terjed ki, amelyet adatkezelő és adatfeldolgozó a fenti célok eléréséhez szükséges ideig, illetve az érintett résztvevő hozzájárulásának visszavonásáig őriz meg.

A résztvevő szavazatának leadásával tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet az MTVA az általa meghatározott bármely médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az interneten is közzé tehet. Az adás időpontjáról az MTVA és a TNM közvetlenül állapodnak meg. Résztvevő szavazatának leadásával jelen Részvételi Feltételek elfogadására tekintettel nyertesként történő kisorsolása esetére egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, az MSZV, valamint TNM vagy általuk meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, virtuozok.hu/virtuosos.com weboldalon és más közösségi felületeken, YouTube oldalon történő hozzáférhetővé tételéhez tér-, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

A résztvevő a szavazással beleegyezik, hogy az előzőek szerinti személyes adatait a TNM rögzítse, és azokat továbbítsa az MSZV részére a nyereményátadás/kézbesítés céljából.

Az adatkezelés jogalapja a résztvevő hozzájárulása az alábbiak szerint:

A résztvevő kijelenti, hogy a szavazás, illetve az ehhez kapcsolódó adatkezelés feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a szavazáshoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és mind erre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a szavazáshoz megadott személyes adatokat a TNM, illetve az MSZV a szavazás lebonyolítása, a nyertes kiválasztása és adott esetben a nyeremény átadása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza. A résztvevő a részvétellel továbbá hozzájárul, hogy az általa a részvételkor, illetve adott esetben a nyertesként történő kiválasztását követő kapcsolatfelvételkor átadott személyes adatait a TNM-mel, és az MSZV-vel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek megismerjék, amennyiben erre jogosultak, és ez a feladataik ellátásához szükséges.

A résztvevő az SMS útján történő szavazás során megadott személyes adatok tekintetében az MSZV-tól bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről a marketing@virtuozok.hu elérhetőségen vagy postán az MSZV 1025 Budapest Csévi u. 11/A. számra küldött levélben. Abban az esetben, ha a résztvevő adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen jogosult a megtett hozzájárulását visszavonni és kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az MSZV elérhetőségén. A hozzájárulás visszavonására a résztvevőnek lehetősége van a 4. pont szerinti személyes egyeztetés során is. Az MSZV azonban tájékoztatja a résztvevőket, hogy a személyes adatok kezeléséhez az SMS küldésével megadott hozzájárulás visszavonásával az érintett résztvevő a továbbiakban nyereményre nem jogosult, a nyeremény kiadását nem követelheti, és a nyeremény a kiválasztott pótnyertes részére kerül átadásra.

Fentieken felül a résztvevő kérheti, hogy az MSZV indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint – figyelembe véve az adatkezelés céljait – a résztvevő kérheti a személyes adatainak kiegészítését. A résztvevő jogosult arra, hogy kérésére az MSZV korlátozza az adatkezelést, ha


– a résztvevő vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
– az adatkezelés jogellenes, de a résztvevő ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
– már nincs szükség a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de a résztvevő igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Résztvevő továbbá jogosult arra, hogy az MSZV rendelkezésére bocsátott adatot a MSZV-től tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa.

A résztvevő a személyes adatok védelméhez fűződő jogai megsértése esetén a MSZV székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszékhez, vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat. A résztvevők a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

A résztvevő továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Tel.: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.

A Szervező a hatályos szabályozással összhangban a műsorhoz kapcsolódó nyereményjátékkal kapcsolatban rögzített adatokat 90 napig kezeli.

A jelen Szabályzatban foglaltak tekintetében a TNM az MSZV-vel fennálló jogviszonya alapján és annak keretei között adatfeldolgozóként jár el.

7. Felelősség kizárása

A hibás (pl. rossz név, kód, tévesztés) vagy a szolgáltatás időtartamán kívül beérkezett szavazatokért a TNM semmilyen felelősséget nem vállal. A jelen szabályzatban foglalt feltételeknek meg nem felelő szavazatok érvénytelenek és azok a szavazásból kizárásra kerülnek, a nyereménysorsoláson részt nem vehetnek.

Az MSZV, valamint TNM a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

8. A SZOLGÁLTATÁS technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA

A szavazás önálló számítástechnikai rendszeren fut. A rendszer a mobil szolgáltatóktól bérelt vonalakon bonyolítja az SMS-ben bejövő forgalmat.

A TNM a szavazatok feldolgozását saját hardver-, és szoftverrendszerén belül kezeli.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó nyereményjáték előírásoknak megfelelő lebonyolítását a TNM a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja.

A résztvevő a szavazással kapcsolatban jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.

A hivatalos Szabályzat hozzáférhető az MSZV és a TNM címén, a műsor honlapján: virtuzok.hu.

Az MSZV és a TNM fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat virtuozok.hu honlapján közzéteszi.

9. Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek

A szolgáltatással kapcsolatban a TNM +36 (1) 372 4950-es telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni 0-24 óra között. A TNM a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja. A beérkező észrevételekről, kérdésekről a TNM ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. A TNM ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.