OBVESTILO O ZASEBNOSTI IN VARSTVU PODATKOV O OBDELAVI PODATKOV V ZVEZI S PRODUKCIJO VIRTUOZI V4+ IGRAMO ISTI JEZIK

OBVESTILO O ZASEBNOSTI IN VARSTVU PODATKOV O OBDELAVI PODATKOV V ZVEZI S PRODUKCIJO VIRTUOZI V4+ IGRAMO ISTI JEZIK

Dragi Virtuozi!

Če ste mlajši od 18 let, se o teh informacijah posvetujte s starši, saj bo vaša prijava sprejeta le, če bosta oba starša soglašala z vašim sodelovanjem na izboru.

Ker ste glavni akterji projekta »Virtuozi V4+ Igramo isti jezik«, je poleg tega pomembno, da poznate nekaj informacij o tem, kako uporabljamo podatke, ki jih posredujete, in videoposnetke, ki jih naložite.

Z upravljanjem teh podatkov med izbirnim postopkom želimo izbrati tekmovalce in igralce, ki bodo vključeni v oddajo.

Osebni podatki so potrebni tudi za snemanje oddaje in pripravo končne oddaje. To vključuje vaš glas, vašo podobo ali na primer zgodbe, ki jih pripovedujete o sebi.

Tekmovalci bodo prikazani na televizijskih kanalih v petih državah, njihove podobe ali imena pa se lahko pojavijo v oglasih, ki promovirajo šov. Oglasi se lahko pojavljajo tudi v družabnih omrežjih ali na primer v časopisih.

Pomembno je tudi poudariti, da je program »Virtuozi V4+ Igramo isti jezik« delo več ljudi. Nekateri bodo sodelovali pri izbiri kandidatov, snemanju oddaje ali njenem predvajanju. Več informacij najdete v informacijah.

Vaše osebne podatke bomo hranili pet let, tako da vas bomo lahko, če letos ne boste vključeni v oddajo, kontaktirali in vas obveščali o podobnih oddajah v prihodnosti.

Pri obdelavi vaših podatkov se bomo potrudili, da bomo upoštevali vaše zahteve. Tako se lahko, na primer, obrnete na nas,

 • če želite vedeti, kateri videoposnetek ste naložili ali kakšen odgovor ste dali na
  vprašanje,
 • ali če želite na primer urediti odgovor ali naložiti drug videoposnetek,
 • ali če si premislite in umaknete prijavo.

Če imate vprašanja o obdelavi podatkov, nam pišite na naslednji e-poštni naslov:

Organizatorji in izvajalci dogodka »Virtuozi V4+ Igramo isti jezik« so zavezani varovanju osebnih podatkov, zato nam je izjemno pomembno, da so naše dejavnosti v celoti skladne z zahtevami za varstvo podatkov.

Namen tega obvestila o zasebnosti je zagotoviti informacije o dejavnostih obdelave podatkov, povezanih s produkcijo »Virtuozi V4+ Igramo isti jezik« skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov [(EU) 2016/679, »GDPR«].

1. Obdelava podatkov v zvezi z izbiro (casting) tekmovalcev

1.1. Upravljavci podatkov in prejemniki obdelave podatkov. Za namene izbire (castinga) tekmovalcev bosta skupna upravljavca podatkov:

 • Művészeti Szilícium Völgy Kft. (sedež: 2083 Solymár, Terstyánszky u. 14., e-poštni naslov:);
 • Virtuosos Holding Ltd. (sedež: Po Box 648, Gateway House, Tollgate, Eastleigh, SO50 0ND, Združeno Kraljestvo);

v nadaljnjem besedilu skupaj imenovani »glavna organizatorja«.

Za obdelavo podatkov, povezanih z izbiro tekmovalcev (casting), bodo upravljavci podatkov izvajalci (posamezni izvajalci), ki so pristojni za izbiro glasbenih talentov in kandidatov, ki ustrezajo konceptu televizijskega programa (v nadaljnjem besedilu: glavni organizatorji in izvajalci skupaj): Skupni obdelovalci podatkov). Zaposleni pri skupnih upravljavcih bodo sodelovali pri odločanju o tem, kateri prijavitelji bodo vključeni v program »Virtuozi V4+ Igramo isti jezik«.

Skupni upravljavci lahko uporabljajo dodatne pogodbene partnerje (obdelovalce) za dejavnosti, povezane s proizvodnjo, kot je urejanje ali obdelava slik. Tudi ti partnerji imajo lahko dostop do nekaterih osebnih podatkov za izvajanje svojih pogodbenih nalog. Ti obdelovalci lahko delujejo le po navodilih skupnih upravljavcev, zavezani so k zaupnosti in ne smejo samostojno uporabljati osebnih podatkov.

1.2. Obseg obdelanih podatkov Obdelava zajema naslednje osebne podatke:

 • ime in starost prijavnika,
 • prijavnikovo prebivališče,
 • prijavnikova telefonska številka, elektronski naslov (če ima prosilec take kontaktne podatke),
 • ime in telefonska številka skrbnika (starša ali zakonitega zastopnika) (če je prijavnik mlajši od 18 let),
 • videoposnetek glasbenega nastopa prijavnika,
 • informacije v naloženem videoposnetku, na primer zakaj je kandidatu pomembna klasična glasba in zakaj želi sodelovati na tekmovanju Virtuozov,
 • katero šolo obiskuje prijavnik,
 • koli let se že ukvarja z glasbo,
 • kateri instrument(e) prijavnik igra ali, če je pevka/pevec, kateri žanr poje,
 • ali ima v družini glasbenika,
 • konjiček prijavnika,
 • mnenje o kandidatu v izbirnem postopku.

1.3. Uporaba podatkov iz drugih virov Glavni organizatorji lahko uporabijo tudi kontaktne podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki so se prijavili na prejšnje programe, razpise ali kako drugače stopili v stik z glavnimi organizatorji, da stopijo v stik s prijaviteljem (skrbnikom).

1.4. Cilj obdelave podatkov Namen obdelave osebnih podatkov je izbira kandidatov, organizacija in vodenje odprtih izborov (open castingov) in televizijskih izborov (castingov) ter stik in komunikacija s kandidatom (skrbnikom). Namen uporabe podatkov iz drugih virov je prosilca (skrbnika) vprašati, ali se želi prijaviti za program »Virtuozi V4+ Igramo isti jezik«.


1.5. Trajanje obdelave Glavna organizatorja bosta osebne podatke hranila 5 let. Glavna organizatorja sta trajanje obdelave podatkov določila zato, da lahko v primeru, ko prijavitelj ni izbran za program »Virtuozi V4+ Igramo isti jezik«, glavna organizatorja pa bosta pozneje
pripravili nov program, vzpostavita stik s prijaviteljem (skrbnikom) in ga vprašata, ali bi se želel prijaviti za novo produkcijo. Pogodbeni partnerji kot prejemniki obdelave imajo dostop do osebnih podatkov le za obdobje do zaključka oddaje.

1.6. Pravna podlaga za obdelavo Pravna podlaga za obdelavo je zakoniti interes glavnih organizatorjev [člen 6. člen (1) odstavek (f) točka GDPR]. V interesu glavnih organizatorjev je, da izbereta najbolj nadarjene kandidate, ki najbolje ustrezajo konceptu »Virtuozi V4+ Igramo isti jezik«. Upravljavci podatkov imajo upravičen interes, da imajo vse podatke in informacije, potrebne za sprejetje te odločitve. V zakonitem interesu glavnih organizatorjev je, da vse osebe, ki so že bile v stiku z upravljavcem podatkov, pritegnejo k prijavi za sodelovanje v projektu »Virtuozi V4+ Igramo isti jezik«.

2. Obdelava podatkov v zvezi s snemanjem in predvajanjem televizijskega programa »Virtuozi V4+ Igramo isti jezik«

2.1. Upravljavci podatkov in obdelovalci podatkov V zvezi s snemanjem in predvajanjem televizijskega programa »Virtuozi V4+ Igramo isti jezik«, so obdelovalci podatkov, usklajeno z točko 1.1, glavna organizatorja.

Glavni organizator lahko za produkcijo oddaje sklene pogodbo z drugimi izvajalci, ki bodo sodelovali pri pripravi, organizaciji, snemanju in montaži posnetkov ter kateri podatki, slike ali montažni posnetki tekmovalca bodo vključeni v končno oddajo. Tudi ti partnerji imajo lahko dostop do nekaterih osebnih podatkov za izvajanje svojih pogodbenih nalog. Ti obdelovalci podatkov morajo delovati le po navodilih organizatorjev, zavezani so k zaupnosti in ne smejo samostojno uporabljati osebnih podatkov.


2.2. Prejemniki obdelave podatkov »Virtuozi V4+ Igramo isti jezik« bo predvajan na različnih televizijskih kanalih:

 • na Madžarskem na kanalu, ki ga upravlja sklad za podporo medijskih storitev in upravljanje premoženja;
 • na Češkem na kanalu, ki ima pogodbo z glavnima organizatorjema;
 • na Poljskem na kanalu, ki ima pogodbo z glavnima organizatorjema;
 • na Slovaškem na kanalu, ki ima pogodbo z glavnima organizatorjema;
 • v Sloveniji na kanalu, ki ima pogodbo z glavnima organizatorjema.

Zgoraj navedeni ponudniki medijskih storitev lahko kot neodvisni imetniki avtorskih pravic programa »Virtuozi V4+ Igramo isti jezik« oddaje, ki jih prenašajo in shranjujejo, hranijo in uporabljajo neodvisno od glavnih organizatorjev. Za namene obdelave podatkov v tem kontekstu se vsak ponudnik medijskih storitev šteje za neodvisnega upravljavca podatkov.


2.3. Obseg obdelanih podatkov Obdelava lahko vključuje naslednje osebne podatke tekmovalcev in sodelujočih, izbranih za program:

 • fotografske, filmske in zvočne posnetke tekmovalca med snemanjem oddaje,
 • vse izjave z osebnimi podatki, ki jih je tekmovalec podal med snemanjem programa,
 • mnenje o glasbenem nastopu tekmovalca v oddaji,
 • ime, starost tekmovalca
 • katero šolo obiskuje tekmovalec,
 • koli let se tekmovalec že ukvarja z glasbo,
 • kateri instrument(e) tekmovalec igra ali, če je pevka/pevec, kateri žanr poje,
 • ali ima tekmovalec v družini glasbenika,
 • konjiček tekmovalca,
 • tekmovalčevo telefonsko številko, e-poštni naslov (če ima tekmovalec take kontaktne podatke) ter ime, telefonsko številko in naslov skrbnika (če je tekmovalec mlajši od 18 let) za namene stikov.

2.4. Cilj obdelave podatkov Glavni organizatorji bodo osebne podatke uporabili za organizacijo snemanja programa »Virtuozi V4+ Igramo isti jezik«, za stike in komunikacijo s tekmovalci (skrbniki), za snemanje in pripravo končnega programa.

Glavni organizatorji in televizijski kanali lahko osebne podatke tekmovalcev uporabijo za promocijo in oglaševanje programa »Virtuozi V4+ Igramo isti jezik« in nekaterih njegovih programov. Oglasi se lahko pojavljajo na spletnih mestih, v družabnih omrežjih, na televiziji, v časopisih ali na javnih mestih.

2.5. Trajanje obdelave Glede na to, da je gradivo pripravljenega programa avtorsko delo,
katerega trajanja ni mogoče določiti, bodo glavni promotorji gradivo programa načeloma
hranili za čas delovanja družbe ali njenega pravnega naslednika.0

2.6. Pravna podlaga za obdelavo Pravna podlaga za obdelavo je zakoniti interes glavnih organizatorjev [člen 6. člen (1) odstavek (f) točka GDPR]. Glavna organizatorja imata legitimni interes za naslednje:

 • promocija in oglaševanje programa »Virtuozi V4+ Igramo isti jezik« in posameznih oddaj (polfinale, finale, superfinale, gala);
 • zagotoviti preglednost in poštenost tekmovanja Virtuozi V4+ z obveščanjem gledalcev o izbranih talentih in posameznih zmagovalcih;
 • predstavitev talentov, promocijo posameznih umetnikov, njihovih dosežkov in klasične glasbe na splošno;
 • povečati zanimanje gledalcev za posamezne tekmovalce in jih spodbudili k poslušanju njihovih koncertov v živo.

Pravice in pravna sredstva posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

3. PRIJAVA NA GLASILO

Glavna organizatorja lahko na podlagi izrecne, predhodne in prostovoljne privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pošiljata novice o dogodkih, koncertih in programu »Virtuozi V4+ Igramo isti jezik«. Glavni organizator bo v ta namen uporabil ime in e-poštni naslov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, dokler posameznik ne prekliče svoje privolitve.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svojo privolitev kadar koli brezplačno, brez omejitev in brez navajanja razlogov prekliče. Umik privolitve nima negativnih posledic za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

4. VARNOST PODATKOV

Vodilni organizatorji izjavljajo, da so sprejeli ustrezne varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem, razkritjem, prenosom, razkritjem, izbrisom ali uničenjem ter pred naključnim uničenjem ali poškodbo.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svojo privolitev kadar koli brezplačno, brez omejitev in brez navajanja razlogov prekliče. Umik privolitve nima negativnih posledic za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

5. PRAVICE IN PRAVNA SREDSTVA POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI.

5.1. Pravica do zahteve za dostop Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zahteva informacije o svojih osebnih podatkih. V tem primeru glavni organizator posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pisno ali po elektronski pošti obvesti o
obdelanih osebnih podatkih, namenih obdelave, trajanju obdelave, pravicah posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo in pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zahteva kopije o svojih osebnih podatkih.

5.2. Pravica do popravka Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru predvajanja posnetkov je pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do uveljavljanja te pravice omejena.

5.3. Pravica do izbrisa Glavni organizator izbriše osebne podatke na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče svojo privolitev, ki jo je dal ob naročilu na novice; posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi in glavni organizatorji ugovoru ugodijo; posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obvesti glavne organizatorje, da je nadzorni organ ali sodišče ugotovilo, da je eno od njihovih dejanj obdelave nezakonito.

Če sta glavna organizatorja razkrila osebne podatke in glavna organizatorja sprejmejo ugovor posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, bosta glavna organizatorja sprejela vse razumne ukrepe, da obvestita upravljavce podatkov, ki so prejeli osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o obveznosti njihovega izbrisa.

V primeru predvajanja posnetkov je pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do uveljavljanja te pravice omejena.

5.4. Pravica do omejitve Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zahteva omejitev obdelave, če izpodbija točnost osebnih podatkov, če je obdelava nezakonita, vendar nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; če glavni organizator ne potrebuje več osebnih podatkov, vendar posameznik zahteva blokiranje podatkov za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; če posameznik nasprotuje obdelavi: v tem primeru omejitev velja za obdobje, dokler glavni organizator ne sprejme odločitve na podlagi ugovora posameznika.

5.5. Pravica do ugovora Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico kadar koli ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov na podlagi pravne podlage za uravnoteženje interesov [člen 6 odstavek (1) točka (f) GDPR]. V primeru ugovora bosta glavna organizatorja preverila, ali dejstva in argumenti, na katere se sklicuje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, glavnim organizatorjem omogočajo izbris ali prenehanje razkrivanja osebnih podatkov. V primeru predvajanja posnetkov je pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do uveljavljanja te pravice omejena.

5.6. Pravica do prenosljivosti podatkov To pravico lahko uveljavljate le v primeru osebnih podatkov, ki se obdelujejo na podlagi privolitve (prijava na e-novice). Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi njegove privolitve, prejme v berljivi obliki z napravo informacijske tehnologije ali da zahteva, da jih glavna organizatorja posredujeta neposredno drugemu upravljavcu, ki ga določi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

5.7. Skupna pravila o uveljavljanju pravic Družba Artistic Silicon Völgy Kft. (e-poštni naslov: virtuozok2022@virtuozok.hu, poštni naslov: 2083 Solymár, Terstyánszky Ödön utca 14.) bo v imenu glavnih organizatorjev sprejemala in odgovarjala na vprašanja in zahteve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Glavna organizatorja bosta zahtevku ugodila v enem mesecu, ki se lahko podaljša za največ dva meseca.

Če je vloga zavrnjena, glavna organizatorja v enem mesecu po prejemu vloge obvestita posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o razlogih za zavrnitev in o pravici, da pri organu vloži pritožbo in zahteva sodno varstvo.

Glavna organizatorja si pridržujeta pravico, da v primeru utemeljenega dvoma o identiteti osebe, ki predloži zahtevo, zahtevata informacije, potrebne za potrditev identitete zadevne osebe. Tak primer se lahko obravnava zlasti, kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavlja svojo pravico, da zahteva kopijo, in v tem primeru je smiselno, da glavna organizatorja preverita, ali zahtevek izvira od upravičene osebe.

5.8. Pravica do pritožbe Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, meni, da obdelava podatkov ali dejanja glavnih organizatorjev niso v skladu z zakonskimi zahtevami, lahko sproži postopek pri nadzornem organu svoje države ali, v primeru Madžarske, pri nacionalnem organu za varstvo podatkov in svobodo obveščanja (uradno spletišče: www.naih.hu) ali sproži postopek pred sodišči te države.